שיחות ועידה

2022

 1. השלמת רכישת כלל בעלי מניות המיעוט בחברת אטריום

  פברואר 20, 2022
 2. רבעון ראשון

  מאי 24, 2022

2021

 1. רבעון ראשון

  מאי 27, 2021
 2. רבעון שני

  אוגוסט 18, 2021
 3. רבעון שלישי

  נובמבר 17, 2021
 4. רבעון רביעי

  מרץ 24, 2022