שיחות ועידה

2021

 1. רבעון ראשון

  מאי 27, 2021
 2. רבעון שני

  אוגוסט 18, 2021
 3. רבעון שלישי

  נובמבר 17, 2021

2020

 1. רבעון ראשון

  מאי 07, 2020
 2. רבעון שני

  אוגוסט 20, 2020
 3. רבעון שלישי

  נובמבר 24, 2020
 4. רבעון רביעי

  מרץ 22, 2021

2019

 1. רבעון ראשון

  מאי 13, 2019
  • רבעון ראשון - מצגת לשיחת הועידה

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

 2. רבעון שני

  אוגוסט 21, 2019
  • רבעון שני - מצגת לשיחת הועידה

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

 3. רבעון שלישי

  אוקטובר 23, 2019
  • רבעון שלישי - מצגת לשיחת ועידה

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

 4. רבעון רביעי ושנת 2019

  מרץ 15, 2020
  • רבעון רביעי ושנת 2019- מצגת לשיחת ועידה

   5MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 5MB

2018

 1. רבעון ראשון

  מאי 07, 2018
  • 2018 תוצאות כספיות לרבעון הראשון לשנת

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

 2. רבעון שני

  יולי 30, 2018
  • רבעון שני - מצגת לשיחת ועידה

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

 3. רבעון שלישי

  אוקטובר 25, 2018
  • רבעון שלישי - מצגת לשיחת הועידה

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

 4. רבעון רביעי ושנת 2018

  מרץ 07, 2019
  • רבעון רביעי ושנת 2018 - מצגת לשיחת ועידה

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

2017

 1. רבעון ראשון

  מאי 23, 2017
  • רבעון ראשון - מצגת לשיחת ועידה

   812KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 812KB

 2. רבעון שני

  אוגוסט 22, 2017
  • רבעון שני - מצגת לשיחת הועידה

   811KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 811KB

 3. רבעון שלישי

  נובמבר 20, 2017
  • רבעון שלישי - מצגת לשיחת ועידה

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

 4. רבעון רביעי

  מרץ 28, 2018
  • רבעון רביעי - מצגת לשיחת הועידה

   10MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 10MB

  • חיים כצמן ועדי ימיני - תוצאות 2017

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

  • גזית ברזיל - מרץ 2018

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

  • Gazit Horizons - March 2018

   5MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 5MB

  • גזית ישראל - מרץ 2018

   22MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 22MB

2016

 1. רבעון ראשון

  מאי 26, 2016
  • רבעון ראשון - מצגת לשיחת ועידה

   681KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 681KB

 2. רבעון שני

  אוגוסט 23, 2016
  • רבעון שני - מצגת לשיחת ועידה

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

 3. רבעון 3

  נובמבר 23, 2016
  • רבעון שלישי - מצגת לשיחת הועידה

   5MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 5MB

 4. רבעון 4 וסוף שנה 2016

  מרץ 27, 2017
  • רבעון רביעי ושנת 2016 - מצגת לשיחת הועידה

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

2015

 1. רבעון ראשון

  יוני 01, 2015
  • רבעון ראשון - מצגת לשיחת ועידה

   1013KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1013KB

 2. רבעון שני

  אוגוסט 19, 2015
  • רבעון שני - מצגת לשיחת ועידה

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

 3. רבעון שלישי

  נובמבר 30, 2015
  • רבעון שלישי - מצגת לשיחת ועידה

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

 4. רבעון רביעי ושנת 2015

  מרץ 31, 2016
  • רבעון רביעי ושנת 2015 - מצגת לשיחת ועידה

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB