דוחות

 1. 2021

  • רבעון ראשון

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

  • רבעון שני

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

  • רבעון שלישי

   11MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 11MB

 2. 2020

  • רבעון ראשון

   638KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 638KB

  • רבעון שני

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

  • רבעון שלישי

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

  • רבעון רביעי

   6MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 6MB

 3. 2019

  • רבעון ראשון

   655KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 655KB

  • רבעון שני

   771KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 771KB

  • רבעון שלישי

   939KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 939KB

  • דוח שנתי 2019

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

 4. 2018

  • רבעון ראשון

   603KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 603KB

  • רבעון שני

   642KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 642KB

  • רבעון שלישי

   724KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 724KB

  • דוח שנתי 2018

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

 5. 2017

  • רבעון ראשון

   935KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 935KB

  • רבעון שני

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

  • רבעון שלישי

   759KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 759KB

  • דוח שנתי 2017

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

 6. 2016

  • רבעון ראשון

   632KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 632KB

  • רבעון שני

   777KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 777KB

  • רבעון שלישי

   834KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 834KB

  • דוח שנתי 2016

   5MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 5MB

 7. 2015

  • רבעון ראשון

   802KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 802KB

  • רבעון שני

   881KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 881KB

  • רבעון שלישי

   948KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 948KB

  • דוח שנתי 2015

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

 8. 2014

  • רבעון ראשון

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

  • רבעון שני

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

  • רבעון שלישי

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

  • דוח שנתי 2014

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

 9. 2013

  • רבעון ראשון

   632KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 632KB

  • רבעון שני

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

  • רבעון שלישי

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

  • דוח שנתי 2013

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

 10. 2012

  • רבעון ראשון

   710KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 710KB

  • רבעון שני

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

  • רבעון שלישי

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

  • דוח שנתי 2012

   6MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 6MB

 11. 2011

  • רבעון ראשון

   663KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 663KB

  • רבעון שני

   821KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 821KB

  • רבעון שלישי

   952KB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 952KB

  • דוח שנתי 2011

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

 12. 2010

  • דוח שנתי 2010

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

המחזיקים בניירות ערך של גזית גלוב רשאים לבקש עותק קשיח של הדוח השנתי, ללא עלות
ניתן להגיש בקשות על ידי פנייה למחלקת קשרי משקיעים של גזית-גלוב בכתובת IRGG@gazitgroup.com