דוחות

 1. 2022

  • רבעון ראשון

   4MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 4MB

  • רבעון שני

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

  • רבעון שלישי

   3MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 3MB

 2. 2021

  • רבעון ראשון

   1MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 1MB

  • רבעון שני

   2MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 2MB

  • רבעון שלישי

   11MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 11MB

  • דוח שנתי 2021

   5MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 5MB

 3. 2020

  • דוח שנתי 2020

   5MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 5MB

 4. 2019

  • דוח שנתי 2019

   5MB | אייקון של קובץ PDF הורדת מסמך PDF 5MB

המחזיקים בניירות ערך של גזית גלוב רשאים לבקש עותק קשיח של הדוח השנתי, ללא עלות
ניתן להגיש בקשות על ידי פנייה למחלקת קשרי משקיעים של גזית-גלוב בכתובת IRGG@gazitgroup.com