אחריות סביבתית

כחברת נדל"ן גלובלית עם חשיבה קדימה, אנו סבורים כי שמירה על איכות הסביבה הינה הדבר הנכון לעשות, הן מבחינה סביבתית והן מנקודת מבט כלכלית לטווח ארוך. המנהיגות שלנו בתחום זה מתבטאת בשימוש שאנו עושים בעקרונות ובתקני בנייה ירוקה חדשניים במספר גדל והולך של פרויקטים ברחבי העולם. מטרתנו היא לצמצם את הנזק הסביבתי הנובע מהפעילויות שלנו, להיות יעילים יותר אנרגטית, וכן להפחית את "טביעת הרגל" הסביבתית של הפעילות היום-יומית שלנו.

גזית גלוב חשה תחושת אחריות מוגברת לשיפור חוויות הפרט והכלל של הלקוחות, הדיירים וחברי הצוות שלנו וזאת על ידי שמירה על הסטנדרטים החברתיים והסביבתיים הגבוהים ביותר. אנו שואפים להמשיך וליישם את מדיניות האחריות החברתית שלנו על מנת לשפר את איכות החיים בקהילות שבהן אנו פועלים.

 

גזית-גלוב מחויבת לעקרונות של אחריות חברתית וליישומן הלכה למעשה בכל פעילויות הקבוצה. אנו מונחים על ידי קוד התנהגות ואתיקה, ומחויבים לרמת שקיפות גבוהה ול "אזרחות תאגידית" טובה.

מדיניות השקעה חברתית

כחלק מהחזון של גזית-גלוב, אנו מקפידים לתרום לקהילות שבהן אנו פועלים. בין היתר, מחויבותנו באה לידי ביטוי במספר רב של ארגוני צדקה החולקים איתנו את אותם הערכים, כולל מצוינות אקדמית, צמצום פערים חברתיים, וסיוע לצעירים, כמו בארגונים ויוזמות הקשורים לבריאות, חינוך, רווחה, אמנות ותרבות.

התחום העיקרי שבו אנו מבקשים לתרום הוא חינוך עם דגש מיוחד על הישגיות, מנהיגות ואחריות חברתית. אנו מאמינים כי חינוך הוא מרכיב יסודי וחיוני בהבאת שינוי ובצמצם פערים חברתיים וכלכליים.

כחלק מהמחויבות של גזית-גלוב ל "אזרחות תאגידית" טובה, אנו מעודדים באופן פעיל ומסייעים לעובדים שלנו להתנדב בקהילותיהם.

אנו גאים בכך שפעילותנו הוכרה על ידי ארגון מעלה לאחריות חברתית, הארגון המוביל בישראל לעידוד ערכים ואזרחות תאגידית, אשר העניק לארגוננו את הדירוג הגבוה ביותר שלו, 'פלטינום +', מזה מספר שנים. כמו כן, אנו מוודאים כי החברה מנוהלת ומבוקרת בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של ממשל תאגידי.

דוחות אחריות תאגידית

Report | קוד התנהגות ואתיקה

3MB | אייקון של קובץ PDF

Report | 2019 - 2020

15MB | אייקון של קובץ PDF

Report | חוק שכר שווה לעובדת ולעובד - דוח לשנת 2022

40KB | אייקון של קובץ PDF