• מאיה דיווחי החברה בעברית עבור לתיק בשם מאיה
  • Edgar דיווחי החברה באנגלית עבור לתיק בשם Edgar
  • Sedar דיווחי החברה באנגלית עבור לתיק בשם Sedar

מבט כלליהחברה, באמצעות חברות מוחזקות שלה, חברות ציבוריות ופרטיות, עוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים ונכסים בעלי שימושים מעורבים באזורים אורבאניים צומחים בצפון אמריקה, ברזיל, ישראל, צפון, מרכז ומזרח אירופה. בנוסף, פועלת הקבוצה לאיתור ומימוש הזדמנויות עסקיות בתחום פעילותה גם באיזורים אחרים. מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "TASE" או "בורסת ת"א"), בבורסה של ניו יורק (NYSE) (להלן: "NYSE") ובבורסה של טורונטו, קנדה (להלן: "TSX"), בכל הבורסות תחת הסימון "GZT".חברות ציבוריות וחברות פרטיות

  חברות פרטיות חברות ציבוריות
בשליטת החברה החזקה מהותית (לא בשליטת החברה)
גזית Horizons גזית ישראל גזית ברזיל Atrium Citycon First Capital Regency Centers
 
איזור פעילות ארה"ב ישראל ברזיל מרכז ומזרח אירופה שוודיה, נורווגיה, פינלנד, אסטוניה ודנמרק קנדה ארה"ב
שיעור אחזקה 100.0% 100.0% 100.0% 59.8% 46.2% 32.5% 4.8%
היקף השקעה 450 מיליון ש''ח 3 מיליארד ש"ח 3.1 מיליארד ש"ח 4.6 מיליארד ש"ח 4.2 מיליארד ש"ח 4.6 מיליארד ש"ח 1.7 מיליארד ש"ח
שטחים להשכרה (GLA) 12,500 כ- 162 אלף מ"ר כ-177 אלף מ"ר 0.9 מיליון מ"ר 1.2 מיליון מ"ר 2.2מיליון מ"ר