Good things happen when you own good real estate

החזון שלנו

יצירת ערך לבעלי המניות

אנו חותרים ליצירת ערך מרבי עבור בעלי המניות שלנו לאורך זמן, זאת על ידי השבחת פלטפורמת הנדל"ן הגלובלית שלנו, הגדלת תזרים המזומנים והדיבידנדים לאורך שנים.

הרחבת הנוכחות הגלובאלית והדומיננטיות בשווקי היעד

במטרה להתמיד ולחזק את המיצוב שלנו כחברת נדל"ן גלובאלית ומובילה בתחומה, אנו חותרים לחיזוק נוכחותנו בתחום פעילותנו, באזורים בהם אנו פעילים וכן בתחומים ובאזורים חדשים.

מיקרו-התמקדות בפעולות המאקרו

אנו פועלים מתוך שאיפה לשלמות בכל פעולה שאנו עושים. בפועל, הדבר מתבטא בהקפדה על אין סוף הפרטים הקטנים המרכיבים יחדיו את האסטרטגיות ותוכניות העבודה הרציפות של החברה.

אחריות תאגידית

אנו מקבלים עלינו את האחריות התאגידית, במובן הרחב ביותר שלה, כקו מנחה ומסגרת לפעילויותינו ברחבי העולם. עבורנו, אחריות תאגידית כוללת את הציווי למודעות חברתית, תרומה וסיוע לקהילות שבהן אנו פועלים, קבלת כללי התנהגות מוסריים ומחוייבות לשקיפות. אנו משתדלים לעשות כמיטב יכולתנו על מנת לשמר את המשאבים הטבעיים של העולם. גזית גלוב מחויבת להוביל תהליכים המשקפים את אמונותיה ומטרותיה, ולשמש כדוגמא ל"אזרחות טובה" של חברה מסחרית.

חברה וסביבה

קרא עוד

מדיניות השקעה בחברה

הקבוצה רואה עצמה מחויבת לדאוג ולסייע לקהילות בהן היא פועלת בהתאם למדיניות ההשקעה החברתית שאושרה על ידי הנהלת החברה. תורמת הקבוצה למגוון פעילויות בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה והבריאות במדינות בהן הקבוצה פועלת. מרבית ההשקעה החברתית הופנתה לתחום החינוך

כפתור הורדה

מצגת חברה


מצגת חברה 2017 (8MB)

ממשל תאגידי

ועדות דירקטוריון

ועדת דירקטוריון לענייני תגמול

27KB | אייקון של קובץ PDF

ועדת ביקורת

51KB | אייקון של קובץ PDF

ועדת דירקטוריון לענייני מינויים וממשל תאגידי

225KB | אייקון של קובץ PDF